Opiekunka dziecięca


 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA : 2 letni cykl kształcenia – tryb dzienny, zaoczny – nauka bezpłatna

INFORMACJA O ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA:

Opiekunka dziecięca zajmuje się opieką nad najmłodszymi dziećmi (do ok. 4 lat). W zakres jej obowiązków wchodzi pielęgnacja, odżywanie oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka. Opiekunka stymuluje rozwój dziecka. Zawód opiekunki dziecięcej przeznaczony jest dla osób, które lubią pracę z dziećmi, wymaga dobrego kontaktu z dzieckiem i miłego usposobienia.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA – PRZEDMIOTY:
Teoretyczne:
Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

Praktyczne:
Pielęgnacja i wychowanie dziecka
Opieka nad dzieckiem
Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ :

Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiada za jego higienę: kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków oraz udzielanie pierwszej pomocy jeśli zachodzi taka konieczność.

KTO SPRAWDZI SIĘ W ZAWODZIE OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ :

Osoby, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go, tak aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest również kreatywność, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

 

MIEJSCE PRACY OPIEKUNEK DZIECIĘCYCH:

Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczych zajmujących się opieką nad dziećmi: żłobki oraz alternatywne kluby, praca w charakterze dziennego opiekuna (zatrudnienie przez gminę) lub otworzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Z dyplomem absolwent otrzymuje: EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.

 

Podanie tryb dzienny: PODANIE – MSZ im. PCK

Podanie tryb stacjonarny: PODANIE – PSSSiM 2

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Ucznia pod nr tel. 61 852 96 25 (wew. 115) czynne od Pn-Pt w godz. 8:00-15:00

 

 

Bookmark and Share