Opiekun medyczny


1 rok, dziennie lub zaocznie, nabór letni i zimowy

 

 

Rekrutacja / Informacje o zawodzie Opiekun medyczny:

 

Zawód: Opiekun Medyczny
Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
Forma kształcenia: dzienna lub zaoczna (piątek wieczór / sobota)
Egzamin wstępny: NIE
Nabór: letni i zimowy
Miejsce nauki: ul. Mostowa 6

Ulotka – opiekun medyczny

 

Czego się nauczę

Celem kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego jest zdobycie wiedzy jak:

 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych w różnym wieku i stopnia zaawansowania choroby;
 • asystować pielęgniarkom oraz innemu personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych;
 • pomóc takiej osobie zaspakajać potrzeby bio-psycho-społeczne;
 • konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane w czasie zabiegów;
 • podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą niesamodzielną i chorą.

 

Przedmioty na opiekunie medycznym:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Opieka nad osobą chora i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Język migowy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Język angielski w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Praktyki zawodowe

 

 

Gdzie mogę podjąć pracę po szkole:
Absolwenci mogą znaleźć pracę w takich miejscach jak m. in.:

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • hospicja,
 • oddziały szpitalne,
 • specjalistyczne domy opieki społecznej.

 

Podanie tryb dzienny: PODANIE – MSZ im. PCK

Podanie tryb zaoczny: PODANIE – PSSSiM 2

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Ucznia pod nr tel. 61 852 96 25 (wew. 115) czynne od Pn-Pt w godz. 8:00-15:00

 

KKZ

Osobom bez średniego wyksztacełnia polecamy naukę w zawodzie opiekuna medycznego w firmie KKZ:

Opiekun Medyczny w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (także dla osób po gimnazjum, szkole zawodowej lub podstawowej (8 klas))

 

Zobacz inne zawody w WSCKZiU2

 

Bookmark and Share