Rekrutacja


Od września 2019 r.

NOWA OFERTA !

NOWE ZAWODY !

ZAPRASZAMY !

Informacje o wymaganych dokumentach i terminach składania dokumentów znajdują się w: Regulamin rekrutacji

Chętnych  zapraszamy na rekrutację letnią (nauka od września) i zimową (nauka od stycznia/lutego).

Miejsce składania dokumentów ul. Grobla  26 (pok. 016).

Do podjęcia nauki w w/w zawodach konieczne jest ukończenie szkoły średniej (poza formą Kkz – dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych ).
Matura poza zawodem pracownik socjalny (nauka od października) nie jest wymagana!

Tryby zajęć w szkołach wchodzących w skład WSCKZiU2:
Zajęcia w trybie dziennym i weekendowym (w zawodzie możliwe jest  uruchomienie trybu popołudniowego – uzależnione jest to od liczby kandydatów)prowadzone są w Medycznym Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu.

Miejsce realizacji zajęć:. Mostowa 6. (NA CZAS REMONTU BUDYNKU PRZY MOSTOWEJ ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY PRZY UL. GROBLA 26)

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawców. Możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych u swojego pracodawcy.

Prosimy o zapozanie się z informacją na temat przetwarzania Państwa danych osobowych poniżej:
RODO

W Centrum znajduje się baza noclegowa w Internacie, który jest w tym samym budynku  – podanie.
Informacje o WSCKZiU nr 2 w Poznaniu znajdą Państwo m. in.:
mapa i kontakt

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat pod nr tel. 61 852 96 25 (wew. 103) czynne od Pn-Pt w godz. 8:00-15:00

KIERUNKI DZIENNE I ZAOCZNE :

 • Asystentka Stomatologiczna
 • Higienistka Stomatologiczna
 • Technik Dentystyczny (tryb dzienny lub wieczorowy)
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 • Opiekun Medyczny
 • Opiekun Osoby Starszej
 • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
 • Opiekunka Dziecięca
 • Technik Masażysta
 • Terapeuta Zajęciowy

Podanie: PODANIE – MSZ im. PCK

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH:

 •  Pracownik socjalny ( tryb dzienny i zaoczny)

Podanie:  PODANIE – KPSS
CV :  CV KPSS
Oświadczenie: OŚWIADCZENIE KPSS

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY:

 • Opiekun Medyczny
 • Florysta

Podanie: PODANIE – KKZ

Bookmark and Share