Technik dentystyczny


2,5 roku, dzienny

TECHNIK DENTYSTYCZNY – 2,5-letni cykl kształcenia – tryb dzienny – nauka bezpłatna

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY:

Technika dentystyczna należy do rozwijającej się gałęzi usług medycznych. Związane jest to z faktem, iż społeczeństwo coraz większą wagę przywiązuje do estetyki wyglądu zewnętrznego, którego elementem jest piękny uśmiech z idealnym uzębieniem. Poza tym, Polska stała się popularnym kierunkiem turystyki zdrowotnej i medycznej dla mieszkańców Europy Zachodniej, co spowodowało stały rozwój gabinetów stomatologicznych i współpracujących z nimi pracowni protetycznych. Również wzrost świadomości obywateli w zakresie profilaktyki zdrowotnej, spowodował zapotrzebowanie na leczenie ortodontyczne i wykonawstwo aparatów ortodontycznych. Te wszystkie czynniki sprawiły, iż branża medyczna w zakresie świadczenia usług na wykonawstwo wyrobów dentystyczno –ortodontycznych przeżywa nieustanny rozwój.

Zakres kompetencji zawodowych technika dentystycznego obejmuje samodzielnie laboratoryjne wykonawstwo uzupełnień protetycznych, szczękowo-ortopedycznych i twarzowo-szczękowych, zleconych przez lekarza dentystę. Wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu.

Jest to zawód specyficzny. Wymaga szczególnych predyspozycji, talentu  uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności, podzielności uwagi  umiejętności pracy w zespole. Dynamiczny rozwój nowych technologii protetycznych, obliguje technika dentystycznego do permanentnego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

 

TECHNIK DENTYSTYCZNY – PRZEDMIOTY:

anatomia; materiały i technologie w technice dentystycznej; modelarstwo  rysunek w technice dentystycznej; teoria techniki dentystycznej; teoria ortodoncji; organizacja  prowadzenie działalności gospodarczej; promocja zdrowia i pierwsza pomoc; technologie informatyczne; język obcy zawodowy; język migowy; wychowanie fizyczne; pracownia techniki dentystycznej; pracownia techniki ortodontycznej; wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej  ortodoncji.                      

 

ZADANIA I KOMPETENCJE TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO:

sporządzanie modeli diagnostycznych i roboczych na bazie wycisków wykonywanych przez lekarza stomatologa; wykonawstwo laboratoryjne protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn stosowanych do rehabilitacji narządu żucia zgodnie z przekazanym projektem klinicznym i w ustalonym terminie; komunikowanie się z pacjentem oraz zespołem stomatologicznym w celu rozwiązywania problemów związanych z przestrzeganiem zasad higieny stomatologicznej i stosowaniem środków zapobiegających patologii narządu żucia; ciągłe doskonalenie swoich umiejętności zawodowych.

 

KTO SPRAWDZI SIĘ W ZAWODZIE TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO​

samodzielność; wyobraźnia przestrzenna; spostrzegawczość; pamięć wzrokowa; pełne widzenie barw i odcieni; zdolność koncentracji i podzielność uwagi; poczucie estetyki; cierpliwość i wytrwałość; obowiązkowość i zdyscyplinowanie; sprawność manualna; sumienność i odpowiedzialność; gotowość niesienia pomocy; poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka.

 

MIEJSCE PRACY TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH:

Absolwenci mogą podjąć pracę w laboratoriach protetycznych i ortodontycznych w ramach zatrudnienia jako pracownicy lub w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.

Podanie tryb dzienny: PODANIE – MSZ im. PCK

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Ucznia pod nr tel. 61 852 96 25 (wew. 115) czynne od Pn-Pt w godz. 8:00-15:00

 

Zobacz inne zawody w WSCKZiU2

 

Bookmark and Share