Higienistka Stomatologiczna


2 lata, dzienny lub stacjonarny

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA  – 2-letni cykl kształcenia – tryb dzienny lub stacjonarny – nauka bezpłatna

 

INFORMACJA O ZAWODZIE HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ:

Zawód higienistki stomatologicznej oficjalnie w Polsce istnieje od 1975 roku. Absolwentki kierunku od początku znajdowały zatrudnienie w placówkach państwowych i prywatnych.

Higienistka stomatologiczna dzisiaj współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie, wykonywania zabiegów profilaktyczno –leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty, w szczególności: wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najnowsze  wymagania. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno–epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

 

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – PRZEDMIOTY:

bezpieczeństwo i higiena pracy; podstawy działalności gospodarczej; organizacja ochrony zdrowia; podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii; propedeutyka zdrowia z pierwszą pomocą; technologie informacyjne; język obcy zawodowy; język migowy; anatomia, fizjologia i patologia ogólna; anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia; propedeutyka stomatologii; promocja zdrowia jamy ustnej; pracownia propedeutyki stomatologii; pracownia promocji zdrowia jamy ustnej; działalność profilaktyczno-lecznicza; wychowanie fizyczne.

 

ZADANIA I KOMPETENCJE HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ:

prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach; wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty; samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza dentystę; przygotowanie gabinetu i organizowanie stanowiska pracy lekarza dentysta zgodnie z zasadami ergonomii; wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego; komunikowanie się z pacjentem; bieżące konserwowanie i obsługa urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych.

 

KTO SPRAWDZI SIĘ W ZAWODZIE HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ:

zainteresowanie humanistyczne, przyrodnicze i medyczne; zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne; umiejętności plastyczne; zdolności manualne; dokładność i sumienność; planowość i systematyczność działań; spostrzegawczość i szybkość reagowania; zdolność koncentracji i podzielność uwagi; samodzielność w realizacji zadań; opanowanie i umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktowych; wrażliwość, życzliwość i cierpliwość; poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka; rzetelność; poczucie odpowiedzialności; zdolności organizacyjne.

 

MIEJSCE PRACY HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ:

Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych.

 

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.

 

Podanie tryb dzienny: PODANIE – MSZ im. PCK

Podanie tryb stacjonarny: PODANIE – PSSSiM 2

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Ucznia pod nr tel. 61 852 96 25 (wew. 115) czynne od Pn-Pt w godz. 8:00-15:00

 

Zobacz inne zawody w WSCKZiU2

 

Bookmark and Share