KPSS Praktyki


PRAKTYKI ZAWODOWE – Informacja dla słuchaczy KPSS

 

Zaliczenie praktyk zawodowych w roku 2018/2019

 

Do zaliczenia praktyk zawodowych konieczne jest dostarczenie wypełnionego dzienniczka praktyk zawodowych, indeksu oraz karty egzaminacyjnej. Dodatkowo konieczny jest uzupełniony projekt pedagogiczny. (Projekt i dzienniczek do pobrania na dole strony)

 

Uwaga!

  • Dzienniczek praktyk zawodowych należy uzupełnić tzn.: należy opisać charakter wykonywanych czynności, odpowiednią ilość godzin, podpisy opiekuna praktyk – na każdej stronie dzienniczka.
  • Projekt pedagogiczny należy dostarczyć do instytucji w pierwszym dniu realizacji praktyk, do zaliczenia konieczna jest także uzupełniona karta samooceny.
  • Indeks ( na stronie 56 konieczna jest ogólna pieczątka Instytucji, w której słuchacz odbywa praktykę) – zaliczenia w indeksie dokonuje kierownik praktyk zawodowych.

Termin realizacji praktyk zawodowych:

– data realizacji 1 i 2 rok lipiec sierpień 2019

– data realizacji 3 rok – VI semestr od 18 lutego  do 15 maja 2019

W  zaliczeniu:

– 1 i 2 rok 11 wrzesień 2019

– 3 rok 19 maj 2019

Braki formalne są jednoznaczne z niezaliczeniem praktyk zawodowych i nie zaliczeniem semestru.

Zaliczenia praktyk zawodowych dokonuje Kierownik Praktyk Zawodowych zgodnie z w/w terminem.

 

Projekty pedagogiczne praktyk zawodowych zamieszczone na stronie KPSS słuchacz ma obowiązek samodzielnie wydrukować i dostarczyć do instytucji, w której będzie odbywać praktyki zawodowe (w pierwszym dniu realizacji praktyk zawodowych).

 
 
Druki do pobrania:

 

Bookmark and Share