Informacje o stronie


Adresy URL

wsck.pl/info

Na poszczególne podstrony mogą Państwo wejść przez krótkie adresy:

 

Plany zajęć:

wsck.pl/plany

 

Dyżury sekretariatu w weekendy:

wsck.pl/dyzury

 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych:

Strona główna Kolegium:

wsck.pl/k

wsck.pl/kolegium

 

Artykuły, informacje, aktualności związane z Kolegium:

wsck.pl/kpss

 

Szkoła Policealna:

wsck.pl/policealna

wsck.pl/p

 

Medyczne Studium Zawodowe im. PCK

wsck.pl/m

 

 

Skróty używane na stronie:

 

M

MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

O

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

 

K

KKZKwalifikacyjny Kurs Zawodowy – kurs, po którym można zdobyć uprawnienia do wykonwania zawodu. Obecnie w tej formie prowadzony jest kurs w zawodzie opiekun medyczny. Aby przystąpić do kursu kandydat musi mieć ukończone gimnazjum lub szkołę zawodową. Nauka bezpłatna.

KPSS – Kolegium Pracowników Służb Społecznych

 

U

UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

W

WSCKZiU2 – Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

 

Z

 

Bookmark and Share