Superwizja z zakresu pracy socjalnejWielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu zaprasza do współpracy osoby, które chciałyby prowadzić zajęcia podczas szkolenia superwizorów pracy socjalnej.

Kadra musi spełniać wymagania określone w § 19 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Zainteresowane osoby (spełniające wymagania) prosimy o kontakt z kierownikiem kursów zawodowych – panią Renatą Dobrzyńską 61 852 96 25 (wew. 106 lub 116).

Bookmark and Share