ZAPISZ SIĘ !


W poniższych załącznikach znajdują się druki wstępnych zgłoszeń na kursy/szkolenia.

Zgłoszenia stanowią dla nas informację o liczbie zainteresowanych osób danym szkoleniem, co stanowi dla nas punkt wyjścia do uruchomienia takiego szkolenia.

Proszę po wypełnieniu przesłać scan zgłoszenia mailem na adres:  sekretariat@wsck.pl  lub  pocztą na adres: ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań.

W załącznikach znajduje się również zgłoszenie do korzystania noclegu w internacie WSCKZiU nr 2 w Poznaniu (ten sam budynek).

ZAPRASZAMY 🙂

wstępne zgłoszenie_I pomoc: https://www.wsck.pl/wp-content/uploads/2020/01/wstępne-zgłoszenie-I-pomoc.pdf

wstępne zgłoszenie – medyczne_1: https://www.wsck.pl/wp-content/uploads/2020/01/wstępne-zgłoszenie-medyczne_1.pdf

wstępne zgłoszenie – społeczne: https://www.wsck.pl/wp-content/uploads/2020/01/wstępne-zgłoszenie-społeczne.pdf

wstępne zgłoszenie_specjalizacje: https://www.wsck.pl/wp-content/uploads/2020/01/wstępne-zgłoszenie-specjalizacje.pdf

zgłoszenie korzystania z noclegu_INTERNAT

Bookmark and Share