ZAPISZ SIĘ !


W poniższych załącznikach znajdują się druki wstępnych zgłoszeń na kursy/szkolenia.

Zgłoszenia stanowią dla nas informację o liczbie zainteresowanych osób danym szkoleniem, co stanowi dla nas punkt wyjścia do uruchomienia takiego szkolenia.

Proszę po wypełnieniu przesłać scan zgłoszenia mailem na adres:  sekretariat@wsck.pl  lub  pocztą na adres: ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań.

W załącznikach znajduje się również zgłoszenie do korzystania noclegu w internacie WSCKZiU nr 2 w Poznaniu (ten sam budynek).

ZAPRASZAMY 🙂

wstępne zgłoszenie_I pomoc

wstępne zgłoszenie – medyczne_1

wstępne zgłoszenie – społeczne

wstępne zgłoszenie_specjalizacje popr.

wstępne zgłoszenie_kursy_ogólne

zgłoszenie korzystania z noclegu_INTERNAT

Bookmark and Share