Pierwsza pomoc


 Propozycje szkoleń:

https://www.wsck.pl/aktualnosci/uwaga-oferta-kursowszkolen-realizowanych-przez-cku-nr-2-w-poznaniu/

8 godz. / 85 zł (1 dzień)

16 godz. / 150 zł (2 dni)

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu dysponuje nowoczesnym sprzętem medycznym.

Zajęcia prowadzi wyszkolona kadra z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Kurs składa się z części teoretycznej i rozbudowanej części praktycznej.

Resuscytacja

 

Zagadnienia poruszane na kursie pierwszej pomocy:

  • zasady udzielania pierwszej pomocy, ocena sytuacji, ryzyko ratownicze, kolejność działań,
  • łańcuch ratunkowy,
  • kontrola czynności życiowych, badanie poszkodowanego,
  • pozycja bezpieczna 4-kończynowa, p. wstrząsowa,
  • postępowanie w obrażeniach ciała,
  • resuscytacja krążeniowo- oddechowa, AED.

​Kurs w wersji 16 godzinnej posiada rozbudowaną część praktyczną – zdarzenia pozorowane.

 Możliwe lokalizacje kursów: 

  • ul. Mostowa 6, Poznań (Centrum)
  • siedziba zamawiajacego lub inne miejsce wskazane przez zamawiajacego (grupy zorganizowane)

Kursy kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu
(zgodne ze wzorem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

Folder Kurs Pierwszej Pomocy

 Grupy zorganizowane, instytucje, firmy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy mają obowiązek przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dla zaorganizowanych grup (od 10 – 15 os.) jest możliwość ustalenia indywidualnego teminu kursu.

W sprawie organizacji kursu, ustalenia terminów dla firm/instytucji prosimy o bezpośredni kontakt z Kierownik kursów p. Renatą Dobrzyńską tel. 664 616 480 (Pn-Pt. 9:00-14:00)

Kontakt

telefon: 618529625 (wew. 116), godz. kontaktu: Pn-Pt 8:00-15:00

Renata Dobrzyńska (Kierownik kursów zawodowych):  tel. 664 616 480 (Pn-Pt 9:00-14:00) (Grupy zorganizowane)

Druk wstępnego zgłoszenia
(niezobowiązujące, prosimy o przesłanie tego druku, jeśli nie ma podanego konkretnego terminu szkolenia):

wstępne zgłoszenie

Podanie
(druk podania, prosimy wypełnić tylko w przypadku właściwej rekrutacji z wyznaczonym terminem oraz podanie terminu kursu (jeśli podanych jest kilka terminów)

Centrum jest wpisane do Rejestrzu Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Bookmark and Share