Opiekun osoby starszej – Kurs


40 godz. / 430 zł

 

Miejce kursu: ul. Mostowa 6

Planowany Harmonogram (xx-xx luty/marzec (?) 2018):

xx.xx sobota

xx.xx niedziela

xx.xx sobota

xx.xx niedziela

 

Aktualnie tworzymy listę chętnych na najbliższy kurs, jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt.

 

Rekrutacja

Druk podania  – wypełniony, podpisany druk podania proszę przesłać pocztą lub mailem do dnia 2x maja 2017.
*Decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku uzbierania pełnej grupy rekrutacja może zostać zakończona wczesniej.
Dane do wpłaty za kurs:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu
ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań

Nr konta: i1 1020 4027 0000 1502 1107 5738

tytułem: kurs opiekun os. starszej

Adresaci szkolenia

 • opiekunowie, rodziny osób starszych, niepełnosprawnych,
 • wolontariusze,
 • opiekunowie w domach pomocy społecznej i w środowisku.

 

Treści tematyczne

 • Podstawowe zagadnienia i pojęć dotyczących starości, higieny, chorób osób starszych i niepełnosprawnych, chorób osób starszych.
 • Zadania i rola opiekuna osób starszych.
 • Podstawowe techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach.
 • Organizowanie i  planowanie  pracy opiekuńczej.
 • Pielęgnacja osób starszych, niepełnosprawnych.
 • Aktywizowanie i organizowanie czasu wolnego osobie starszej.
 • Wsparcie i edukacja rodziny  osoby starszej.
 
 
Cele szkolenia
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności opiekowania się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.
 • Poznanie podstawowych  pojęć z zakresu gerontologii,  oraz podstaw rehabilitacji   i opieki  nad osobą starszą.
 • Poznanie zasad i metod działań  opiekuńczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych wobec osób starszych.
 • Wykształcenie umiejętności  zaplanowania i  realizowania  działań opiekuńczych i wspierających  wobec podopiecznego i jego rodziny.

 

Forma kursu i metody pracy

 • warsztat,
 • wykład,
 • praca indywidualna,
 • praca w małych grupach,
 • studium przypadku,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje punktowane,
 • ćwiczenia praktyczne.

Ukończenie kursu

 • absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U z 2014, poz. 622)

 

Ilość godzin: 40 (5 dni w tygodniu x 8 godz. lub 2 weekendy (sobota/niedziela) po 10 godz. dydaktycznych)

Koszt kursu: 430 zł / os.

Bookmark and Share