Zamówienia publiczne / przetargi

15.05.2019

Informacje dotyczące Przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 – II etap

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.05.2019 r.

8.04.2019

Informacje dotyczące Przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 – II etap

Informacja o otwarciu ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

04.04.2019

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 04.04.2019 r. i Załącznik nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dn. 04.04.2019

Zał. nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej po zmianie z dnia 04.04.2019 r.

02.04.2019

Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 – II etap

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.04.2019 r.

Zestawienie kosztów w wersji edytowalnej po zmianie z dnia 02.04.2019 r.

02.04.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.04.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 02.04.2019 r

29.03.2019

Zmiana SIWZ z dnia 29.03.2019 r. i Załącznik nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 29.03.2019 r.

Zał. nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej po zmianie z dnia 29.03.2019 r.

20.03.2019

Zmiana SIWZ z dnia 20.03.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWIZ z dnia 20.03.2019 r.

06.03.2019

Zmiany SIWZ z dnia 06.03.2019 r.

Zmiana treści SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej po zmianie z dnia 06.03.2019 r.

04.03.2019

Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 – II etap

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ WSCK2.A.381.3.2019 z załącznikami od 1 do 5

Zał. do SIWZ od nr 1 do nr 4 w wersji edytowalnej

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 1

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 2

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 3

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 4

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 5

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 6

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 7

15.01.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.„Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”.

Informacja o unieważnieniu postępowania

11.01.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.„Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”.

Informacja z otwarcia ofert

08.01.2019

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 08.01.2019 r.

27.12.2018

Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 – II etap

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ WSCK2.A.381.3.2018 z załącznikami od 1 do 5

Zał. nr 1 – 4 do SIWZ WSCK2.A.381.3.2018 w wersji edytowalnej

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 1

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 2

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 3

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 4

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 5

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza – część 6

30.11.2018

Informacja o unieważnieniu postepowania.

Informacja o unieważnieniu postepowania

09.11.2018

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją procesu inwestycyjnego dla inwestycji pn.„Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

06.11.2018
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją procesu inwestycyjnego dla inwestycji pn.„Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”.
02.11.2018

Zmiana treści SIWZ w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją procesu inwestycyjnego dla inwestycji pn.„Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”.

zmiana treści SIWZ

30.10.2018

Informacje z postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją procesu inwestycyjnego dla inwestycji pn.„Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ WSCK2.A.381.1.2018 z załącznikami od 1 do 5

23.07.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem fundamentów budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 oraz wykonanie nowego przyłącza wody w ramach I etapu inwestycji pt. „Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”.

Znak postępowania: WSCK2.A.211.1.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.06.2018

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zank postępowania: WSCK2.A.211.2018

img20180628_12251154

22.06.2018

Wzmocnienie fundamentów budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 oraz wykonanie nowego przyłącza wody w ramach I etapu inwestycji pt. „Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”.

1. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

https://www.wsck.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wyjaśnienia-i-zmiana-treści-SIWZ-z-dnia-22.06.2018-r.-4.pdf

2.Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy PDF

https://www.wsck.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał.-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-po-zmianie-z-dnia-22.06.2018-r..pdf

3.Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy

https://www.wsck.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał.-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-po-zmianie-z-dnia-22.06.2018-r..doc

2018.06.13

Wzmocnienie fundamentów budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 oraz wykonanie nowego przyłącza wody w ramach I etapu inwestycji pt. „Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”.

Dokumentacja w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 5

Zał. nr 6 do SIWZ – Dokumentacja wykonawcza

2014.09.08 Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 przy ul. Mostowej 6 w Poznaniu
2013.12.19 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu dla dwóch lokalizacji: przy ul. Mostowa 6 i ul. Borówki 10 w Poznaniu

 

Bookmark and Share