Zakończenie naboru na stanowisko ds. płac – ogłoszenie z 28.02.2018 r


 

Poznań, dn. 28 marca 2018 r.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (Znak oferty: WSCK2.K.1100.4.2018.IŁ z dnia 28 lutego 2018 r.) została wybrana Pani Mirosława Maćkowiak zamieszkała w Poznaniu.

Uzasadnienie:
Pani Mirosława Maćkowiak spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

Bookmark and Share