Regulaminy


KANDYDACI:

Regulamin rekrutacji

 

UCZNIOWIE / SŁUCHACZE:

 

PRACOWNICY:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (od 2.01.2015) – (w regulaminie znajdują się m. in. druki wniosków)

Aneks do Regulaminu ZFŚS (dot. §6) (obowiązuje od 17.02.2017) (zamieszczenie informacji: MK – 23.02.2017 r.)

Regulamin Funduszu na Pomoc Zdrowotną dla nauczycieli (od 1.01.2016)  (Zamieszczenie informacji: MK – 3.12.2015r.)

 

 

 

Oznaczenie skrótów:

MK – Mateusz Kałek

Bookmark and Share