UWAGA! KURS ASYSTENTKA/SEKRETARKA MEDYCZNA JUŻ W MAJU!


Termin kursu: 23.05.2020 -21.02.2021 r.

Zmiana z 60 godzin na 200 godzin dydaktycznych ( 10 zjazdów w soboty oraz niedzielę po 10 godz. każdego dnia)

Cena kursu: 2 350,00 zł ( płatne w dwóch transzach: 1 350,00 zł do  dnia :15.05.2020 oraz 1 000,00 zł do dnia: 15.11.2020 r.)

Terminy zjazdów:
23-24.05.2020; 20-21.06.2020;04-05.07.2020; 29-30.08.2020; 14-15.11.2020; 28-29.11.2020, 19-20.12.2020; 09-10.01.2021; 23-24.01.2021; 20-21.02.2021

Na zgłoszenia i podania czekamy do dnia 05.05.2020 r.

Zgłoszenie wstępne: https://www.wsck.pl/wp-content/uploads/2020/01/wstępne-zgłoszenie-medyczne_1.pdf

Podanie: https://www.wsck.pl/wp-content/uploads/2020/03/podanie-asystentka-sekretarka-medyczna.pdf

CEL KURSU/SZKOLENIA:

Szkolenie związane jest ze wzrostem oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników na stanowisku sekretarka medyczna. Zdobyte umiejętności pozwolą na dostosowanie się do oczekiwań pracodawców i pacjentów/klientów w zakresie wykonywania zadań zawodowych na stanowisku sekretarki medycznej oraz pozwolą kursantom na rozwój osobisty i indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Celem kursu jest zapoznanie się z pracą w rejestracji medycznej. Umożliwi absolwentom sprawne funkcjonowanie w warunkach zmieniającego się rynku usług zdrowotnych, co przełoży się na kompetentne wykonywanie zadań zawodowych.

Zadania:

  • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów/klientów,
  • umawianie terminów świadczeń usług zdrowotnych,
  • kierowanie pacjentów/klientów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia,
  • gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej osób objętych opieką,
  • prowadzenie sekretariatu medycznego.

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w ośrodkach medycznych, w tym w państwowych i prywatnych gabinetach, przychodniach, klinikach oraz firmach medycznych.

EFEKTY KSZTŁACENIA:

Osoba po ukończeniu kursu powinna umieć:

  • samodzielnie wykonywać pracę na stanowisku sekretarki medycznej,
  • obsługiwać pacjenta/klienta w ramach  realizacji zadań na stanowisku sekretarka medyczna,
  • prawidłowo prowadzić, gromadzić, zabezpieczać dokumentację medyczną w formie papierowej i elektronicznej,
  • prawidłowo komunikować się z pacjentem/klientem w rożnym wieku i sytuacji,
  • udzielać pierwszej pomocy.
Bookmark and Share