STYPENDIA PRZYZNAWANE PRZEZ MARSZAŁKA DLA NAJLEPSZYCH!


 

yes   GRATULUJEMY SŁUCHACZOM NASZEGO CENTRUM ŚWIETNYCH WYNIKÓW A CO ZA TYM IDZIE           STYPENDIÓW MARSZAŁKOWSKICH !  WARTO SIĘ STARAĆ DLA SIEBIE, CO ZOSTAŁO DOCENIONE laugh 

 

18 lutego 2019 r. w murach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie kolejny raz odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów za wyniki w nauce, przyznanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W uroczystości uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego pani Marzena Wodzińska, a także Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania – Centra nr 1 i nr 2, Rawicza i Złotowa i WSCKU we Wrześni. Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 stworzyła możliwość nagradzania uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a jednocześnie przez swoje zaangażowanie i postawę godnie reprezentują Centra w środowiskach lokalnych. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 stycznia 2019 r. stypendia zostały przyznane po raz trzeci. Tradycyjnie wydarzenie to miało bardzo uroczystą oprawę. Samorząd Województwa Wielkopolskiego chciał w ten sposób podkreślić rangę stypendiów oraz wagę, jaką przywiązuje do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i rozwoju Centrów. Oprócz uhonorowania uczniów za wyniki w nauce i zaangażowanie w działania na rzecz środowisk lokalnych stypendia te mają również na celu promowanie jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zachęcenie młodzieży oraz dorosłych do podjęcia nauki w Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogółem stypendia otrzymało 123 uczniów i słuchaczy tych jednostek.
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Marzena Wodzińska, wręczając stypendia, pogratulowała wyróżnionym osiągniętych wyników w nauce. Wyraziła również nadzieję, że przyznane stypendia będą nie tylko uzasadnionym powodem do satysfakcji i zadowolenia, ale także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. Pani Marszałek w swoim przemówieniu zwróciła uwagę, iż wiedza jest najlepszą lokatą na przyszłość, dobrem, którego nie można człowiekowi odebrać. Podkreśliła, że dzięki pracy, aktywności i postawie uczniów oraz zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli i wykładowców Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cieszą się dobrą opinią wśród młodzieży i dorosłych, odbierane są jako placówki nowoczesne, dynamicznie zmieniające się, a jednocześnie gwarantujące niezmiennie wysoki poziom kształcenia i rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Życzyła również jak najlepszych wyników nadchodzącej następnej letniej sesji egzaminacyjnej.
Organizatorem i gospodarzem uroczystości było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.
Opracował: Wojciech Szymczak

Bookmark and Share