KURSY – Oferta


Zapraszamy do zapoznaia się z ofertą na kursy. Są to propozycje, o naborze i rozpoczęciu kursu  informujemy we wpisach dotyczących wybranego programu.

l.p. nazwa programu l.godz. cena
1 Pierwsza pomoc – stoisz, czy pomagasz? 8 85,00
2 Pierwsza pomoc – stoisz, czy pomagasz? 16 150,00
3 Pierwsza pomoc u dziecka 6 60,00
4 I pomoc – szkolenie podstawowe z użyciem AED 4 39,00
5 Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem AED 8 85,00
6 Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym 8 134,00
7 Jestem małym ratownikiem 1 – 2 15,00
8 Odpowiedzialny kierowca – ratownictwo drogowe 6 60,00
9 Opiekun osoby starszej – kurs doskonalący 40 430,00
10 Poczuj się w skórze osoby zależnej – symulator starości 10 120,00
11 Język migowy w kontakcie z pacjentem 32 360,00
12 Rejestratorka medyczna 50 482,00
13 Odleżyny – zasady opieki, leczenie 10 93,00
14 Dieta osób starszych 8 39,00
15 Opieka domowa nad osobą zależną  60 482,00
16 Opieka nad osobami z zaburzeniami psychiatrycznymi 40 321,00
17 Opieka nad osobami z zaburzeniami neurologicznymi 20 165,00
18 Ergonomia w pracy opiekuna  6 60,00
19 Zasady przenoszenia pacjenta  6 60,00
20 Masaż Shantala 6 60,00
21 Pomoc stomatologiczna (wystarczy szkoła podstawowa, dotyczy osób pełnoletnich) I stopnia 60 482,00
22 Pomoc stomatologiczna (wystarczy szkoła podstawowa, dotyczy osób pełnoletnich) II stopnia 60 482,00
23 Komunikacja z pacjentem w różnym wieku 10 93,00
24 Jak radzić sobie ze stresem ? 16 248,00
25 Język migowy – pierwsze kroki 32 495,00
26 Praktyczne zastosowanie Coachingu w nowoczesnej pracy socjalnej w  instytucjach pomocy społecznej 40 499,00
27 Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania 16 248,00
28 Trener pracy – wspieranie aktywności społeczno – zawodowej 120 1 600,00
29 Terapia sprawców przemocy 100 1 290,00
30 Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi? 16 248,00
31 Kurs dla opiekunów dziecięcych 40 435,00
32 Język angielski w pracy socjalnej 28 344,00
33 Genogram i inne metody pracy z rodziną 24 307,00
34 Kurs z zakresu treningów umiejętności i zachowań społecznych 8 299,00
35 Arkusz kalkulacyjny 10 93,00
36 MS Word – praktyczne zastosowanie 10 93,00
37 Podstawy wykorzystania internetu dla seniorów 4 39,00
38 Zakładam firmę i co dalej? 6 60,00
39 Praktyczne aspekty prawa pracy 6 60,00
40 Podatkowa księga przychodów i rozchodów 6 60,00
41 Zdaje egzamin – przygotowanie do egzaminów zawodowych  I stopnia  6 60,00
42 Zdaje egzamin – przygotowanie do egzaminów zawodowych II stopnia  6 60,00
43 Szkolenie BHP dla firm 6 60,00
44 Bukieciarz 20 170,00
45 Autoprezentacja w instytucjch publicznych i nie tylko 8 85,00
46 Zespoły interdyscyplinarne w społeczności lokalnej 8 299,00
47 Organizacja pieczy zstepczej, jak planować i realizowac pracę z dzieckiem i rodziną. 16 250,00
48 Joga przeciwbólowa 4 199,00
49 Joga SPA 4 199,00
Bookmark and Share