I etap zadania inwestycyjnego!


Poniżej zamieszczamy informacje z I etapu inwestycji "Przebudowa na nowoczesne centrum ksztalcenia budynku WSCKZiU nr 2"

 

Inwestycja info – 1


 

Bookmark and Share