Szkoła policealna


Kkz OM – zmiana planu

UWAGA ! Kkz – opiekun medyczny Umieszczony został nowy plan zajęć: http://www.wsck.pl/policealna/ lub Kkz – […]


Opiekun medyczny nauka

Opiekun medyczny   Ostatnio zaktualizowane!

1 rok, dziennie lub zaocznie, nabór letni i zimowy  


Opiekunka dziecięca   Ostatnio zaktualizowane!

Tryb nauki: stacjonarny lub dzienny Okres nauki: 2 lata