RKE


Przy WSCKZiU2 działa Regionalna Komisja Egzaminacyjna do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych (Zarządzenie nr 18/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2013r.)  

Skład Komisji:

Przewodnicząca: Maria Krupecka
Zastępca/Sekretarz: Justyna Dutkiewicz
Piotr Michalak
Izabela Synoradzka  

 

Do zadań Komisji należą m. in.:

  • przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;
  • nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
  • prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
  • opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
  • udział członków Komisji w posiedzeniach Komisji, posiedzeniach grup roboczych Komisji oraz wyjazdowych posiedzeniach organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Egzamin – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Instrukcja w sprawie sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu na I stopień specjalizacji  

Egzamin dla uczestników specjalizacji I stopnia prowadzonej przez WSCKZiU nr 2 w Poznaniu odbędzie się w dniu xx xx xxxx r., od godz. xx:xx w siedzibie Centrum, ul. Mostowa 6 w Poznaniu.  

Zgodnie z Art. 118 ust. 2a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.) – Koszt egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w 2016 r. wynosi: 389,98zł.  Opłaty za egzamin należy dokonać na konto:

 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu
nr konta: 06 i020 4027 0000 1802 1190 1636
 
W tytule przelewu należy wpisać: „opłata za egzamin na I st. specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,……(imię i nazwisko osoby składającej podanie na egzamin), WSCKZiU nr 2 [lub skrócona nazwa innego podmiotu szkolącego]”

Dokumenty można składać w terminie xx xx xxxx do xx xx xxxx r. w siedzibie RKE w Poznaniu, ul. Mostowa 6, pok. 113 lub przesłać pocztą na adres:

RKE
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu
ul. Mostowa 6
61-855 Poznań

 

Kontakt: e-mail: rke
tel. 61 852 96 25 (wew. 116)

Bookmark and Share