Szkoła Policealna


 

Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu

 

INFORMACJE:

  • Umieszczone plany zajęć Opiekuna medycznego [2017.09.05]
  • Weekendowe dyżury Biura Obsługi Ucznia znajdują się na stronie wsck.pl/dyzury

 

 

PLANY LEKCJI:

Opiekun medyczny plan zajęć

 

ROK 1
I semestr

05.09.2017

Opiekun medyczny plan zajęć

 

ROK 1 – gr. C (z naboru zimowego)
II semestr
05.09.2017

Opiekun medyczny plan zajęć

 

ROK 1 – KKZ
I semestr

05.09.2017

Higienistka stomatologiczna plan

 

ROK 1 (z naboru zimowego)
I semestr

17.01.2017

   

 

*plany mogą ulec zmianie

 

Zawody w Policealnej Szkole dla Dorosłych:

Opiekun medyczny (1 rok) / tryb zaoczny

Asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) / tryb zaoczny

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej (2 lata) / tryb zaoczny

Opiekun osoby starszej (2 lata) / tryb zaoczny

 

 

Informacje o Policealnej Szkole dla Dorosłych

Szkoła została utworzona Uchwałą nr XXVI/466/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r.

Do nauki w tych zawodach nie jest wymagane posiadanie świadectwa maturalnego.

Nauka jest bezpłatna.

Zajęcia w Policealnej Szkole odbywają się przy ul. Mostowej 6, kontakt w sprawie nauki / rekrutacji tel. 61 8529625 wew. 115

 

Bookmark and Share