Szkoła Policealna


Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu

INFORMACJE:

Szkoła została utworzona Uchwałą nr XXVI/466/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r.

Do nauki w tych zawodach nie jest wymagane posiadanie świadectwa maturalnego.

Nauka jest bezpłatna.

Zajęcia w Policealnej Szkole odbywają się przy ul. Mostowej 6, kontakt w sprawie nauki / rekrutacji tel. 61 8529625, wew. 103

PLAN ZAJĘĆ:

UWAGA ! Kkz – opiekun medyczny

Umieszczony został nowy plan zajęć.

 

OM_A – II sem. 2018

Opiekun medyczny A
II semestr

od 22.01.2018 r.

OM_D – I sem. 2018

Opiekun medyczny D (z naboru zimowego)
I semestr
od 22.01.2018 r.

Kkz – II sem. zmiana 31.01.2018

Opiekun medyczny –  KKZ
II semestr

od 22.01.2018 r.

HS II B- II rok-III semestr

Higienistka stomatologiczna_B
III semestr

od 22.01.2018 r.

 HS I C- I rok-II semestr-zmiana

Higienistka stomatologiczna_C

 II semestr
od 22.01.2018 r.

  HS I D- I rok-I semestr-zmiana

Higienistka stomatologiczna_D

(z naboru zimowego)

 I semestr
od 22.01.2018 r.

 

*plany mogą ulec zmianie

ZAWODY KSZTAŁCONE W SZKOLE POLICEALNEJ:

Opiekun medyczny (1 rok) / tryb zaoczny

Higienistka stomatologiczna (2 lata) / tryb stacjonarny

Asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) / tryb zaoczny

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej (2 lata) / tryb zaoczny

Opiekun osoby starszej (2 lata) / tryb zaoczny

KONTAKT:

ul. Mostowa 6
61-855 Poznań

Sekretariat: tel. 61 8529920

Biuro Obsługi Ucznia: tel. 61 852 96 25, wew. 103

Weekendowe dyżury Biura Obsługi Ucznia (pok. 101, tel. 61 852 96 25, wew. 103) znajdują się na stronie wsck.pl w zakładce aktualności.

 

Bookmark and Share