Kursy

Kursy doskonalące pozwalające w krótkim czasie zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu kursu.

Kursy są płatne (ilość godzin oraz cena kursu dostępne są po wejściu w dany kurs).

Ukończenie kursu nie daje uprawnień zawodowych. Kursy kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

SPECJALIZACJE oraz dłuższe kursy, na które wymagane jest posiadanie zgody Ministra umieszczone są tutaj


Kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc

 8 godz. / 85 zł (1 dzień)   16 godz. / 150 zł (2 dni)