KPSS Praktyki


PRAKTYKI ZAWODOWE – Informacja dla słuchaczy KPSS

 

Zaliczenie praktyk zawodowych w roku 2015/2016

 

Do zaliczenia praktyk zawodowych konieczne jest dostarczenie wypełnionego dzienniczka praktyk zawodowych, indeksu oraz karty egzaminacyjnej. Dodatkowo konieczny jest uzupełniony projekt pedagogiczny. (Projekt i dzienniczek do pobrania na dole strony)

 

Uwaga!

  • Dzienniczek praktyk zawodowych należy uzupełnić tzn.: należy opisać charakter wykonywanych czynności, odpowiednią ilość godzin, podpisy opiekuna praktyk – na każdej stronie dzienniczka.
  • Projekt pedagogiczny należy dostarczyć do instytucji w pierwszym dniu realizacji praktyk, do zaliczenia konieczna jest także uzupełniona karta samooceny.
  • Indeks ( na stronie 56 konieczna jest ogólna pieczątka Instytucji, w której słuchacz odbywa praktykę) – zaliczenia w indeksie dokonuje kierownik praktyk zawodowych.

 

Termin realizacji praktyk zawodowych dla I i II roku wydziału zaocznego:

Lipiec – sierpień 2016

 

Termin realizacji praktyk zawodowych dla III roku wydziału zaocznego:

V semestr od  01.10.2015r. – 15.01.2016r.

VI semestr od  22.02.2016r. – 22.05.2016r.

 

Zaliczenie praktyk zawodowych:

III rok

V semestr praktyka zawodowa specjalizacyjna – 24.01.2016 godzina 10.00

VI semestr praktyka zawodowa dyplomowa – 14.05.2016

I i II rok praktyka zawodowa ogólna – 12.09.2016r

 

Braki formalne są jednoznaczne z niezaliczeniem praktyk zawodowych i nie zaliczeniem semestru.

Zaliczenia praktyk zawodowych dokonuje Kierownik Praktyk Zawodowych zgodnie z w/w terminem.

 

Projekty pedagogiczne praktyk zawodowych zamieszczone na stronie KPSS słuchacz ma obowiązek samodzielnie wydrukować i dostarczyć do instytucji, w której będzie odbywać praktyki zawodowe (w pierwszym dniu realizacji praktyk zawodowych).

 
 
 
Druki do pobrania:

 

Bookmark and Share