Promocja


Nauczyciele naszego Centrum w ramach promocji kształcenia w zawodach medyczno – społecznych przeprowadzili spotkanie z mieszkańcami Internatu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu. W ramach spotkania zaprezentowana została oferta edukacyjna Centrum oraz przypomniane zostały podstawowe zasady udzielania I pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

#MYkształcimyzawodowo #edukacja #zawody #promocja #rekrutacja #pierwszapomoc

Bookmark and Share