PLAN ZAJĘĆ – OM w formie KKZ, I sem. 2018/2019


Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć w I  semestrze, ( informujemy, że mogą jeszcze nastąpić korekty, dlatego proszę odwiedzać naszą stronę w celu zweryfikowania zmian) rok szkolny 2018/2019 dla zawodu Opiekun Medyczny  w formie KKZ:

PLAN LEKCJI O M – kkz 2018-2019 ( 3 strony) zaktualizowano dn. 06.09.2018

Bookmark and Share