PLAN ZAJĘĆ – OM , I i II sem. 2018/2019


Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć w I i II semestrze, ( informujemy, że mogą jeszcze nastąpić korekty, dlatego proszę odwiedzać naszą stronę w celu zweryfikowania zmian) rok szkolny 2018/2019 dla zawodu Opiekun Medyczny:

PLAN LEKCJI O M – 2018-2019 sem. I kl. A ( 4 strony) zaktualizowano dn. 06.09.2018

PLAN LEKCJI O M – 2018-2019 sem.II kl.D ( 3 strony) zaktualizowano dn. 06.09.2018

 

Bookmark and Share