Plan zajęć Higienistka stomatologiczna – II semestr


Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć w II semestrze, ( informujemy, że mogą jeszcze nastąpić korekty, dlatego proszę odwiedzać naszą stronę w celu zweryfikowania zmian) rok szkolny 2018/2019 dla zawodu Higienistka Stomatologiczna:

HS I A 4.02-g.13 ( 3 strony)

HS I B 4.02-g.13 ( 3 strony)

HS II C 4.02-g.13 ( 3 strony)

HS II D 8.02 ( 3 strony)

Bookmark and Share