PIERWSZA POMOC – Szkolenia


Ratowanie człowieka to najwyższy priorytet!
Czy wiesz:
1. CO MUSI BYĆ ZROBIONE?
2. WOBEC KOGO?
3. W JAKIEJ KOLEJNOŚCI?
4. CZYM?
5. W JAKI SPOSÓB?
6. PRZY CZYJEJ POMOCY?
Zapraszamy na szkolenia z I pomocy: grupy i osoby indywidualne.
Oferujemy głównie zajęcia warsztatowe.

foto warsztaty w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

 

Bookmark and Share