NABÓR NA KURS : ASYSTENTKA / SEKRETARKA MEDYCZNA kwiecień/maj 2019


 

UWAGA! Rozpoczęliśmy nabór na kurs:

ASYSTENTKA / SEKRETARKA MEDYCZNA

CEL KURSU/SZKOLENIA:

Szkolenie związane jest ze wzrostem oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników na stanowisku asystentka – sekretarka medyczna. Zdobyte umiejętności pozwolą na dostosowanie się do oczekiwań pracodawców i pacjentów/klientów w zakresie wykonywania zadań zawodowych na stanowisku asystentki – sekretarki medycznej oraz pozwolą kursantom na rozwój osobisty i indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Celem kursu jest zapoznanie się z pracą w placówkach medycznych. Umożliwi absolwentom sprawne funkcjonowanie w warunkach zmieniającego się rynku usług zdrowotnych, co przełoży się na kompetentne wykonywanie zadań zawodowych.

Zadania:

  • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów/klientów,
  • umawianie terminów świadczeń usług zdrowotnych,
  • kierowanie pacjentów/klientów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia,
  • gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej osób objętych opieką,
  • prowadzenie sekretariatu medycznego.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w ośrodkach medycznych, w tym w państwowych i prywatnych gabinetach, przychodniach, klinikach oraz firmach medycznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Osoba po ukończeniu kursu powinna umieć:

  • samodzielnie wykonywać pracę na stanowisku asystentki – sekretarki medycznej,
  • obsługiwać pacjenta/klienta w ramach  realizacji zadań na stanowisku asystentka – sekretarka medyczna,
  • prawidłowo prowadzić, gromadzić, zabezpieczać dokumentację medyczną w formie papierowej i elektronicznej,
  • prawidłowo komunikować się z pacjentem/klientem w rożnym wieku i sytuacji,
  • udzielać pierwszej pomocy.

Termin rozpoczęcia i zakończenia: I zjazd : 01-02.04.2019
                                                       II zjazd:  08-09.04.2019
                                                       III zjazd: 15-16.04.2019
                                                       IV zjazd: 06-07.05.2019
                                                       V zjazd: 13-14.05.2019
                                                       VI zjazd: 20-21.05.2019

Czas trwania: 60 godz. (6 zjazdów w poniedziałki i wtorki od godz. 16,00 do 20,00)

Cena kursu: 482,00 zł

Zakończenie naboru: 15 marca 2019 godz. 9,00

Miejsce: ul. Grobla 26 ,  Poznań ( ze względu na remont budynku głównego przy ul. Mostowej 6)

Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego nr w Poznaniu (w WSCKZiU nr 2 w Poznaniu)

Zgłoszenie (wypełnij czytelnie i prześlij skan mailem !):

wstępne zgłoszenie – medyczne_1

Podanie:

podanie-asystentka-sekretarka-medyczna

 Informacje: sekretariat@wsck.pl, tel. 61 8529920

ZAPRASZAMY!  

Bookmark and Share