NABÓR! KURS TRENER PRACY JUŻ W MAJU


ZAPRASZAMY NA KURS DOSKONALĄCY:
Trener pracy – wspieranie aktywności społeczno – zawodowej

Szeroki zakres obowiązków trenera pracy powoduje konieczność stałego poszerzania kwalifikacji, kompetencji i wiedzy. Zakres merytoryczny kursu jest  dostosowany do indywidualnego profilu oraz  preferencji trenera.

Celem głównym kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla wspierania osoby niepełnosprawnej przy poszukiwaniu, wyborze, utrzymaniu i zmianie miejsca zatrudnienia na otwartym rynku pracy i płacy zgodnej z bieżącą stawką rynkową.

Zadaniem trenera pracy jest realizowanie między innymi następujących zdań:

  • wspieranie w poszukiwaniu zatrudnienia,
  • pomoc osobom z niepełnosprawnościami  w początkowym okresie zatrudnienia,
  • pomoc  w przygotowaniu i właściwej organizacji stanowiska pracy, 
  • pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, pomoc w zaadoptowaniu się do warunków w zakładzie pracy, kontrolowanie i wspieranie funkcjonowania  w zakładzie pracy;

TERMINY KURSU:

04-05.05.2019 ( 20 h dydaktycznych)
25-26.05.2019 ( 20 h dydaktycznych)
08-09.06.2019 ( 20 h dydaktycznych)
15-16.06.2019 ( 20 h dydaktycznych)
29-30.06.2019 ( 10 h dydaktycznych)

Ogólnie 120 h ( 90 h bezpośrednio z trenerem oraz 30 h kontakt online z trenerem/konsultacje)

Cena kursu: 1600,00 zł

 

Ze względu na remont budynku głównego przy ul. Mostowej 6, zajęcia będą odbywać się w siedzibie tymczasowej przy ul. Grobla 26

Zgłoszenie wstępne do pobrania:

wstępne zgłoszenie _społeczne

Podanie o przyjęcie na kurs do pobrania:

podanie-trener pracy

Nabór trwa do 18 kwietnia, do godziny 9,00

Z A P R A S Z A M Y smiley

 

 

 

 

Bookmark and Share