NABÓR! Kurs: Rejestratorka / Sekretarka medyczna styczeń/luty 2019 !


 

 

UWAGA! Rozpoczęliśmy nabór na kurs:

REJESTRATORKA / SEKRETARKA MEDYCZNA

CEL KURSU/SZKOLENIA:

Szkolenie związane jest ze wzrostem oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników na stanowisku sekretarka medyczna. Zdobyte umiejętności pozwolą na dostosowanie się do oczekiwań pracodawców i pacjentów/klientów w zakresie wykonywania zadań zawodowych na stanowisku sekretarki medycznej oraz pozwolą kursantom na rozwój osobisty i indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Celem kursu jest zapoznanie się z pracą w rejestracji medycznej. Umożliwi absolwentom sprawne funkcjonowanie w warunkach zmieniającego się rynku usług zdrowotnych, co przełoży się na kompetentne wykonywanie zadań zawodowych.

Zadania:

  • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów/klientów,
  • umawianie terminów świadczeń usług zdrowotnych,
  • kierowanie pacjentów/klientów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia,
  • gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej osób objętych opieką,
  • prowadzenie sekretariatu medycznego.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w ośrodkach medycznych, w tym w państwowych i prywatnych gabinetach, przychodniach, klinikach oraz firmach medycznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Osoba po ukończeniu kursu powinna umieć:

  • samodzielnie wykonywać pracę na stanowisku sekretarki medycznej,
  • obsługiwać pacjenta/klienta w ramach  realizacji zadań na stanowisku sekretarka medyczna,
  • prawidłowo prowadzić, gromadzić, zabezpieczać dokumentację medyczną w formie papierowej i elektronicznej,
  • prawidłowo komunikować się z pacjentem/klientem w rożnym wieku i sytuacji,
  • udzielać pierwszej pomocy.

Termin rozpoczęcia i zakończenia: I zjazd : 26-27.01.2019
                                                       II zjazd:  02-03.02.2019
                                                       III zjazd: 09-10.02.2019

 

Czas trwania: 60 godz. (minimalnie 3 weekendy)

Cena kursu: 482,00 zł

Zakończenie naboru: 04 stycznia 2019 godz. 9,00

Miejsce: ul. Mostowa 6, 61 – 855 Poznań

Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego nr w Poznaniu (w WSCKZiU nr 2 w Poznaniu)

Zgłoszenie (wypełnij czytelnie i prześlij skan mailem !):

wstępne zgłoszenie – medyczne_1

Podanie:

podanie-rejestratorka-sekretarka-medyczna

 Informacje: sekretariat@wsck.pl, tel. 61 8529920

ZAPRASZAMY! smiley

 

Bookmark and Share