Dzień Pracownika Socjalnego 2017


Każdy człowiek zasługuje na pomoc, empatie, zrozumienie i serdeczność – zawód pracownika socjalnego wpisuje się w te różnorodne działania, których istotą jest udzielanie wsparcia ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
14 listopada br. o godz. 10:00 w Teatrze Polskim w Poznaniu, odbyły się wielkopolskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego, których organizatorami był Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W wielkopolskich obchodach Dnia Pracownika Socjalnego uczestniczyła Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Organizacji Pozarządowych z całej Wielkopolski.
WSCKZiU nr 2 reprezentowała wicedyrektor Justyna Dutkiewicz wraz z nauczycielami Kolegium Pracowników Socjalnych.
W trakcie uroczystości wręczone zostały wyróżnienia Ośrodkom, które realizują regionalny program „Razem skuteczniej” dla osób długotrwale bezrobotnych z całej Wielkopolski.
Każdy człowiek zasługuje na pomoc, empatie, zrozumienie i serdeczność – zawód pracownika socjalnego wpisuje się w te różnorodne działania, których istotą jest udzielanie wsparcia ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
Bookmark and Share