CHOINKA W MUZEUM


Kolejny raz nasze Centrum było współorganizatorem „Choinki w Muzeum”, które odbyło się w sobotę 9 grudnia br. W czasie świątecznego spotkania integracyjnego mieszkańców miasta Poznania słuchacze Kolegium Pracowników Służb Społecznych zorganizowali interesujące warsztaty plastyczne dla dzieci
Dorośli w tym czasie mogli zbadać ciśnienie krwi i porozmawiać o zdrowiu z słuchaczkami w  zawodzie opiekun medyczny
Wśród uczestników spotkania przeprowadzone zostało również badanie ankietowe – w ramach projektu socjalnego – dotyczące znajomości zawodu pracownik socjalny
Był to czas pełen radości, wsparcia i życzliwości.
Wszystkim współorganizatorom i uczestnikom bardzo serdecznie za niego dziękuje

Bookmark and Share