Akcja #KOMÓRKOMANIA


W dniu 6 grudnia 2017 r. w naszym Centrum odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli w związku z przystąpieniem do akcji #KOMÓRKOMANIA”uczennice II roku w zawodzie higienistka stomatologiczna przedstawiały możliwości zastania dawcą szpiku.

„Akcja #KOMÓRKOMANIA to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się w swoim ciele.”

Projekt #KOMÓRKOMANIA skierowany jest do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców jest Fundacja DKMS.

Przygotowanie akcji składa się z trzech filarów:

Pierwsza część akcji, to prezentacja pt. #KOMÓRKOMANIA, która może zostać przeprowadzona przez nauczyciela, ucznia, bądź przez zaproszonego do szkoły na prelekcję aktywistę (wolontariusza) Fundacji DKMS.

Druga część akcji, to promowanie rejestracji potencjalnych Dawców, która nie powinna odbywać się w tym samym dniu co część pierwsza – edukacja.

Trzecia część akcji, to umożliwienie młodzieży szkolnej, rodzicom oraz pracownikom placówki oświatowej, rejestracji jako potencjalny Dawca krwiotwórczych komórek macierzystych.

 

https://www.dkms.pl/pl/szkola-o-projekcie

Bookmark and Share