WSCKZiU2 w Poznaniu - bezpłatne szkoły policealne

Informujemy uprzejmnie, iż ze wzgledu na trwający generalny remont głównego budyku przy ul. Mostowej 6, […]

UWAGA! REMONT NA MOSTOWEJ!