Higienistka stomatologiczna

#Mykształcimyzawodowo ale też dbamy o promocję higieny jamy ustnej, rozpowszechniając edukację prozdrowotną wśród dzieci i […]

Promocja higieny jamy ustnej !
#MYkształcimyzawodowo i pasję do zawodu rozbudzamy od najmłodszych lat. 25 kwietnia br. w progach naszego […]

Mali goście :)


Nauczyciele naszego Centrum w ramach promocji kształcenia w zawodach medyczno – społecznych przeprowadzili spotkanie z […]

Promocja